Božja beseda za danes

 

Baragov vrtec

Peresnica-sm
BARAGOV VRTEC

Kontakt

ŽUPNIJA

Tel.: 04 270 11 10

Mail:zupnija@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!


KARITAS

Tel.:(+386) 031 614 484

Mail: karitas@kranjsmartin.si

Kliknite za: Več informacij!

Povezave

biblija

hozana

druzina

radio-ogjnisce

rkc

24kul

 

POVZETEK NAVODIL SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA VZPOSTAVITEV JAVNEGA BOGOSLUŽJA V ČASU EPIDEMIJE COVID-19

SVETA MAŠA:

 • Udeležba je dovoljena samo ZDRAVIM VERNIKOM, ki nimajo simptomov okužbe dihal, ne kašljajo in nimajo povišane telesne temperature. Starejšim, kroničnim bolnikom in drugim zdravstveno ogroženim osebam priporočamo, da še naprej svete maše spremljajo po televiziji, radiu ali spletu, ter prejmejo duhovno obhajilo.
 • V cerkvi mora vsak vernik nositi svojo ZAŠČITNO MASKO oz. temu primerno zaščito (šal, ruta ipd.).
 • Pri vhodu v cerkev mora vsak vernik RAZKUŽITI ROKE z ustreznim razkužilnim sredstvom, ki ga zagotovi župnik oz. župnijski sodelavci. 
 • Verniki morajo v cerkvi in v klopeh ohranjati medsebojno VARNOSTNO RAZDALJO vsaj 1,5 metra, kar pomeni, da mora biti vsaj vsaka druga vrsta prazna. Te omejitve ne veljajo za družine oz. osebe, ki živijo v istem gospodinjstvu.
 • V cerkvi je lahko naenkrat največ toliko oseb, kolikor jih prostor lahko sprejme ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra.
 • Sodelovanje ministrantov in bralcev beril je mogoče samo ob upoštevanju varnostne razdalje 1,5 metra. V ZAKRISTIJI se mora upoštevati razdalja 1,5 metra.
 • Maske nosijo vsi sodelavci pri bogoslužju, razen duhovnika. 
 • BLAGOSLOVLJENA VODA ob vstopu v cerkev mora biti umaknjena, zato duhovnikom priporočamo, da pokrižanje z blagoslovljeno vodo nadomestijo z obredom nedeljskega blagoslova vode in kropljenjem vernikov od oltarja.
 • Dovoljeno je LJUDSKO PETJE. Na koru so lahko organist in solist ali družina, ki živi v istem gospodinjstvu in poje cerkvene pesmi. Sodelovanje pevskega zbora med sveto mašo ni dovoljeno zaradi bližine med pevci in možnosti okužbe.
 • Pozdrav miru oz. ROKOVANJE se opusti.
 • Vernikom je dovoljeno deliti SVETO OBHAJILO SAMO NA ROKO brez izjeme. Preden se obhajajo, si verniki s prosto roko odmaknejo masko, takoj po zaužitju svete hostije pa si masko zopet namestijo čez obraz. Med verniki v vrsti mora biti vsaj 1,5 metra razdalje. Duhovnik oz. delivec obhajila mora imeti pri obhajanju masko. Pred obhajilom in po njem si mora razkužiti roke. 
 • Ko verniki prihajajo v cerkev in odhajajo iz nje, naj upoštevajo medsebojno razdaljo 1,5 metra. Ob koncu svete maše naj se k vratom pomikajo najprej verniki, ki so bližje izhodu, ter se čim prej oddaljijo od vrat, da ostalim omogočijo nemoten prehod.
 • Po vsaki sveti maši je treba cerkev temeljito PREZRAČITI.
 • SV. MAŠA NA PROSTEM je dovoljena ob upoštevanju državnih in občinskih zakonov ter pod prej navedenimi pogoji. Trenutno državni predpisi določajo, da so javni dogodki z več kot 5 osebami prepovedani. Zadrževanje v zaprtih prostorih ali na prostem pred sv. mašo ali po njej je podvrženo civilnim predpisom in ni dovoljeno.
 • Škofje ordinariji s tem odlokom do preklica dovoljujejo, da verniki dolžnost nedeljske sv.maše izpolnijo tako, da se udeležijo svete maše enkrat v tednu na kateri koli dan. 

V župniji Kranj-Šmartin bomo imeli od ponedeljka, 4. maja, svete maše po ustaljenem redu. Pri nedeljskih mašah bosta dva sodelavca poskrbela za izvajanje vseh navodil in po maši prezračila cerkev in razkužila klopi.Prosili bomo člane ŽPS, bralce in animatorje

ZAKRAMENT SVETE SPOVEDI

 • Spovedovanje v spovednicah ni dovoljeno. Zakrament svete spovedi je dovoljeno obhajati na prostem, v cerkvah, kapelah in veroučnih prostorih, ki jih je treba redno prezračevati. V vsakem primeru je treba zagotoviti spovedno tajnost. Pri spovedi spovedanec in spovednik nosita zaščitno masko in ohranjata razdaljo 1,5 metra.
 • Spovedovanje po telefonu in po spletu je izrecno prepovedano, saj ni zagotovljena tajnost. Redna oblika spovedovanja je osebna spoved.

V naši župniji bo priložnost za spoved pol ure pred vsako mašo. Duhovnik bo na razpolago za spoved v stari zakristiji (vhod pod zvonikom).

PODELJEVANJE ZAKRAMENTOV KRSTA, PRVEGA OBHAJILA, BIRME, POROKE IN BOLNIŠKEGA MAZILJENJA

 • Posamično podeljevanje zakramenta SVETEGA KRSTA je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno in obredu primerno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 

Za krst vašega otroka pokličite po telefonu in se bomo dogovorili.

 • Podeljevanje zakramenta PRVEGA SV. OBHAJILA se preloži na jesenski čas. 
 • Podeljevanje zakramenta BIRME je zaradi osebnega stika med birmancem in birmovalcem preloženo na jesenski čas oz. čas po začetku novega veroučnega leta.
 • Podeljevanje zakramenta SVETEGA ZAKONA je dovoljeno ob navzočnosti najožjih sorodnikov oz. največ 15 oseb, ki med seboj ohranjajo ustrezno razdaljo ter nosijo zaščitne maske. 
 • Podeljevanje BOLNIŠKEGA MAZILJENJA je dovoljeno ob upoštevanju, da sta duhovnik in bolnik ustrezno zaščitena. 

POGREBI

 • Cerkveni pogrebi so dovoljeni ob upoštevanju navodil državnih ustanov. Pogrebni obred se opravi v navzočnosti najožjih sorodnikov. Pogrebna sveta maša je lahko darovana ob upoštevanju določil glede svete maše.

KATEHEZA, ŽUPNIJSKA SREČANJA, ŠMARNICE, ORATORIJI, ŽUPNIJSKE SLOVESNOSTI

 • Do preklica po župnijah ni VEROUKA in drugih oblik izobraževanja ter župnijskih srečanj. Srečanja lahko potekajo na daljavo po spletu. Kateheti naj v dogovoru z župniki prosijo starše, da manjkajočo snov predelajo skupaj s svojimi otroki.

V naši župniji velja, da otroci do konca junija prinesejo delovni zvezek z narejenimi nalogami in ga izročijo v poštni nabiralnik pri vhodu v župnišče. Na osnovi tega bomo kateheti napisali veroučno spričevalo. Zvezke bomo vrnili v jeseni.

 • Poletni ORATORIJI in počitniško druženje oz. delavnice lahko potekajo ob upoštevanju navodil in predpisov državnih ustanov.
 • Branje ŠMARNIC za odrasle lahko poteka po cerkvah v okviru rednih svetih maš. Šmarnice za otroke v cerkvah letos odpadejo. Otroci in odrasli so povabljeni, da prisluhnejo spletnim prenosom šmarnične pobožnosti (Radio Ognjišče, TV Exodus in drugi spletni prenosi). Gradivo za otroke in odrasle je objavljeno tudi na spletni strani Slovenskega katehetskega urada.

Copyright © 2014 Župnija Kranj-Šmartin. Vse pravice pridržane. Izdelava spletne strani: Art Konjedic

template-joomspirit